Privacy verklaring

Debestewasparfum.nl, gevestigd te Noord Schalkwijkerweg 169, 2034JB, Haarlem, Nederland, handelend onder Studio 73 BV. en ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 72229896 (hierna “Debestewasparfum” “wij” of “ons”) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via de website: http://www.debestewasparfum.nlOnze privacyverklaring beschrijft de manier waarop de persoonsgegevens die wij over u verzamelen door onze diensten zullen worden verwerkt.Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare persoon (zoals een naam en voornaam, een geboortedatum, enz.) (de “Persoonsgegevens”). Debestewasparfum is de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. GEGEVENS DIE WIJ BIJ U VERZAMELEN
  1.1. Gegevens die u aan ons doorgeeft.
  Het is mogelijk dat u ons gegevens over uzelf doorgeeft wanneer u formulieren invult op onze Website http://www.debestewasparfum.nl of wanneer u met ons communiceert via telefoon, e-mail of op andere wijze. Dit betreft ook de gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u een account aanmaakt om onze website te kunnen gebruiken, om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of om via de website bestellingen te plaatsen. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inlichtingen in verband met credit- of bankkaarten (indien u via de website wenst te bestellen) betreffen. Wanneer u een account aanmaakt om onze website te gebruiken, kunt u uw persoonsgegevens inzien onder de rubriek “Mijn account”. U kunt uw gegevens rechtstreeks aanpassen in deze rubriek.
  1.2. Gegevens die wij over u verzamelen.
  Tijdens elk bezoek aan onze website kunnen de volgende gegevens automatisch door ons worden verzameld:
  technische gegevens, waaronder het IP (Internet Protocol) adres waarmee uw computer verbonden is met het internet, uw verbindingsgegevens, de browser en browserversie, uw tijdzone, de extensietypes en -versies van uw browser, het bestuurssysteem en het platform;
  gegevens betreffende uw bezoek, waaronder alle URLs (Uniform Resource Locators) die u vóór, tijdens en na uw bezoek aan onze website (inclusief datum en tijd) hebt bezocht; producten die u hebt bekeken of opgezocht; de reactietijd van pagina’s, downloadfouten, de tijd die u spendeert op bepaalde pagina’s, de interactie met deze pagina’s (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) alsook de manier waarop u de pagina verlaat, en alle telefoonnummers waarmee u onze klantendienst contacteert.
 2. COOKIES
  Onze Website maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze diensten. Dit stelt ons in staat om u een aangenamere surfervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. Om meer te weten te komen over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen.
 3. RECHTSGROND VAN DE VERWERKING
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, en in het bijzonder om uw account op onze website aan te maken en te onderhouden en uw bestelling te leveren.
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (direct marketing) of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven om u nieuwsbrieven toe te sturen. In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, wordt u de mogelijkheid geboden u uit te schrijven. Indien u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u tevens uw uitschrijving van de nieuwsbrieven en uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@debestewasparfum.nl
 4. WAARVOOR UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  Het beheer van onze website: de gegevens die u aan ons doorgeeft stellen ons in staat om uw bestelling op te volgen, ervoor te zorgen dat uw bestelling tijdig geleverd wordt en om uw account up-to-date te houden.
  Klantendienst: wij vragen uw contactgegevens, in het bijzonder uw e-mailadres en uw telefoonnummer, om te kunnen antwoorden op vragen die u mogelijk heeft over het gebruik van onze website en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.
  Direct marketing: wij willen u op de hoogte houden van onze laatste collecties en u uitnodigen voor onze evenementen.
  De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is: wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor het afsluiten van contracten en de uitvoering van contracten die u met ons hebt afgesloten, en om u de diensten en producten te kunnen leveren en aan uw vereisten en wensen te kunnen aanpassen.
 5. DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

  Wij werken nauw samen met derde partijen, waaronder, bijvoorbeeld, cloud providers, IT providers, payment service providers, etc.
 6. De persoonsgegevens die wij kunnen doorgeven aan deze categorieën van ontvangers omvatten de inlichtingen met betrekking tot credit- of bankkaarten, uw contactgegevens, andere namen en andere contactgegevens die u ons bezorgt wanneer u een bestelling plaatst en wenst dat deze wordt geleverd op een ander adres, alsook uw aankoopgeschiedenis.
 7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
  Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van vernietiging, verlies, wijziging, aantasting, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Meer informatie over ons veiligheidsbeleid kan verkregen worden via info@debestewasparfum.nl
 8. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
  Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen in landen die niet tot uw rechtsgebied behoren. Aangezien het juridische beschermingsniveau van persoonsgegevens verschilt van land tot land, is het mogelijk dat u in bepaalde landen minder bescherming geniet dan in het land van uw verblijfplaats. In dat geval nemen wij steeds redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn en worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en volgens deze verklaring.
 9. DE RECHTEN VAN BETROKKEN PERSONEN
  De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten, alsook recht op rechtzetting indien deze onjuist blijken. U hebt het recht, mits een gerechtvaardigde grond, om ons te verbieden uw persoonsgegevens te verwerken. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u dit doen in de rubriek “Mijn account” of ons informeren per e-mail via info@debestewasparfum.nl
  Recht op gegevensverwijdering: elke vraag tot verwijdering van uw persoonsgegevens, inclusief gegevens die online werden gepubliceerd, moet worden gericht aan info@debestewasparfum.nl
  Recht op overdraagbaarheid: indien u toegang wenst tot de persoonsgegevens die aan u ons hebt gecommuniceerd, of indien u wenst dat deze gegevens aan een derde worden overgedragen, gelieve uw verzoek te richten aan info@debestewasparfum.nl
  U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op de toestemming gegeven vóór de intrekking.
  U hebt het recht om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
 10. BEWARINGSTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
  Beleid voor gegevensbewaring: wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of overeenkomstig de wettelijk vereiste termijn, dat wil zeggen voor een periode van ongeveer 7 jaar. URL’s worden 15 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.
 11. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
  Deze privacyverklaring werd voor het laatst geactualiseerd op 19/02/2021. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien en de nodige aanpassingen te maken. Wij nodigen u dan ook uit om deze verklaring op geregelde tijdstippen te raadplegen. Elke substantiële aanpassing zal u ter kennis worden gebracht.
 12. CONTACT
  Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring moeten worden gericht aan info@debestewasparfum.nl
  Cookiebeleid
  Dit cookiebeleid is van toepassing op de website www.debestewasparfum.nl, beheerd door Studio 73 BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd Noord Schalkwijkerweg 169, 2034JB, Haarlem, Nederland. Studio 73 BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 72229896.
  WAT IS EEN COOKIE?
  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op uw computer kan worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om u toe te laten gebruik te maken van een website, om uw handelingen op de website bij te houden, om uw logingegevens te bewaren, etc.
  Er bestaan verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naargelang hun oorsprong, functie en levensduur.
  • First party cookies zijn cookies die worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt, terwijl third party cookies worden geplaatst door een andere website dan diegene die u op dat moment bezoekt.
 13. • Noodzakelijke cookies stellen u in staat om te navigeren op een website en de functies ervan te gebruiken.
 14. • Performance cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website, zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een website en foutmeldingen.
 15. • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes op te slaan (bv. taal, regio, login).
 16. • Targeting/advertising cookies zorgen ervoor dat een website u gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen.
 17. • Sessie cookies zijn tijdelijke cookies die worden verwijderd bij het afsluiten van uw browser, terwijl persistente of permanente cookies op uw apparaat opgeslagen blijven tot u ze handmatig verwijdert of totdat ze door uw browser verwijderd worden na de afloop van de duur bepaald in het cookiebestand.
  Meer informatie over alle aspecten van cookies kunt u vinden op http://www.allaboutcookies.org/.
  WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?
  Wij kunnen cookies gebruiken om:
  • het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren;
 18. • de inhoud van onze website te verbeteren en de website te actualiseren;
 19. • het aantal bezoeken aan de website bijhouden, om te weten hoe vaak een bepaalde pagina wordt geraadpleegd;
 20. • het gedrag van bezoekers te analyseren en anonieme en samengevoegde statistieken op te stellen;
  HOE KUNT U COOKIES BEHEREN?
  Indien u geen cookies wenst te aanvaarden, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om cookies automatisch te weigeren of om u te waarschuwen wanneer een website cookies op uw computer wil plaatsen. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook via uw browser worden verwijderd. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u via de ‘help’ knop in uw browser.
  Merk op dat bepaalde cookies vereist zijn voor bepaalde delen en functies van deze website. Het verwijderen of weigeren van cookies kan een invloed hebben op uw online ervaring op onze website.
  Indien u verschillende apparaten gebruikt om onze website te bezoeken, dient u uw cookievoorkeuren aan te passen in de browserinstellingen van elk apparaat.
  Meer informatie over het beheren van cookies vindt u terug op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kunt u op de volgende websites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.youronlinechoices.com/.
  VRAGEN EN KLACHTEN
  Voor vragen of klachten in verband met dit cookiebeleid kunt u contact opnemen met De beste wasparfum op info@debestewasparfum.nl
  U hebt eveneens het recht op een klacht neer te leggen bij de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
10% korting bij De Beste Wasparfum

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op jouw aankoop.

Scroll naar top